VÅR VISION

Create Lasting Impact Lyssna på kunden I Samarbeta I Arbeta datadrivet

Vi kombinerar en Top Tier Management-konsultstrategi med ett starkt fokus på att öka kundorienteringen, där vi tack vare vår pragmatiska och realistiska inställning utgör en accepterad del av våra kunders team på ledningsnivå och på arbetsplatsen.

Impulssum vill förverkliga en varaktig effekt för sina kunder. Det är vår vision. Det latinska ordet för effekt är ”Impulsum”. Namnet Impulssum är en kombination av ”Impuls” och ”Sum” (Summa). Inom den klassiska mekaniken är en impuls integralen av en kraft, F (våra projekt), under ett tidsintervall, t (våra projekts varaktighet) där den används. Impuls som utövas på ett föremål (i vårt fall ett företag) producerar en ekvivalent vektorförändring i dess linjära rörelse. Vi försöker därför ge olika impulser, där vårt mål är att alla dessa impulser tillsammans skapar en varaktig effekt för våra kunder.
Listen to customer Value Based Pricing
Lyssna på kunden
Ett av våra kärnvärden är att lyssna på kunden. I de projekt som vi utför för våra uppdragsgivare, försöker vi alltid att identifiera de behov som är viktigast för kunderna. Detta gör vi med hjälp av kundundersökning (både kvalitativ och kvantitativ). På samma sätt försöker vi förstå hur väl vår uppdragsgivare hjälper sina kunder, och, om möjligt, även hur prestationsnivån förhåller sig till konkurrenternas. Vi hjälper även vår uppdragsgivare att samla in strukturell feedback från deras kunder, så att de efter vårt avslutade uppdrag är fokuserade på framtida framgångar. Med de insamlade svaren från kunder och en fullständigt kommersiell strategisk marknadsanalys förstår vi inte bara kunden utan även marknadens dynamik, bättre. Vi använder denna information för att förbättra resultatet av vårt arbete, till exempel genom att bestämma den ideala marknadspositionen, men även för att fastställa förbättringsprogram för att öka kundnöjdheten och förhindra att kunderna byter till en annan leverantör.
VÅRA TJÄNSTER
Work together Consulting Value Based Pricing
Samarbeta
Genom att ingå partnerskap med vår uppdragsgivare och deras medarbetare, kan vi förverkliga högre effekt än andra konsultföretag. Vi vill inte bara utveckla en bra outside-in-kunskap, utan kombinerar denna kunskap med en verklighetskontroll av företaget. Detta är en viktig del av vår strategi, eftersom vi vill se till att alla våra implementeringsförslag anammas av företaget. En annan del av vårt sätt att arbeta med projekt är att vi försöker identifiera de interna personer som kan ta över vårt arbete när projektet är avslutat, och som vi kan coacha när vi är där. Vår implementeringsmentalitet innebär även att vi ibland främjar pragmatiska lösningar i våra implementeringsplaner. Dessa representerar inte hela ambitionen som vi föreslår, men de är realistiska att på kort tid implementera och använda inom företaget. Vi föredrar en 80 % lösning som verkligen implementeras och har effekt framför en 100 % lösning som inte kan genomföras.
Kundexempel
Data driven Marketing Value Based Pricing Consulting
Arbeta datadrivet
I dagens näringsliv blir data en allt viktigare del i vårt beslutsfattande. Vi vill samla in så många datauppgifter som möjligt och koppla ihop dem med varandra för att styra det datadrivna beslutsfattandet. Vi tror att diskussioner som kan baseras på data, även skar vara baserade på data. Att koppla ihop olika datauppgifter är viktigt för att skapa en fullständig bild med vilken vi kan styra diskussioner och beslut. Som regel kopplar vi ihop kundens feedback, ekonomiska uppgifter och konkurrensinformation med organisationsinsikter. Beslutsfattande kan även baseras på påstridiga diskussioner baserade på ledningens erfarenheter. Hur mycket vi än tror på datadrivet beslutsfattande, inser vi också att användningen av data inte är det enda sättet för att fatta rätt affärsbeslut, eftersom vissa faktorer inte kan redovisas med data. Därför kan och ska beslut fortfarande vara ”intuitiva” beslut som fattas av ledningen, men diskussionerna som leder fram till dessa beslut bör, enligt vår mening, baseras på tillgängliga data.
Få Kontakt