Kunder

What our customers say It's one thing to talk about yourself, but another what others say about you!
Value Based Pricing Consulting Novagraaf ”Impulssum förstod snabbt vad vi gör, samarbetade bra med olika intressenter inom vår organisation, och skapade på så sätt en varaktig effekt.” – Lutgarde Liezenberg, VD Novagraaf
Novagraaf
På Novagraaf började vi vårt arbete med att klargöra deras kunders behov, och initierade därefter ett Value Based förbättringsprogram.
Detta program bestod av flera delar, som förbättringen av levererat och upplevt värde hos kunderna, förbättringen av Novagraafs prisposition samt implementeringen av kontrollösningar. Dessa delar hade alla formulerats i en implementeringsplan. Vi hjälpte sedan även till med den inledande implementeringsfasen av programmet, där fastställda kvantitativa och kvalitativa mål förverkligades, vilket i sin tur ledde till en kraftig ökning av EBITDA-värdet.
 • What did we do?
 • Value Based Pricing
 • Prisändringar
 • Kundorientering
Value Based Pricing Consulting "Vi behövde en prisexpert som snabbt förstod sig på vår verksamhet och som kunde ge oss nyttiga insikter, vilka dessutom kunde implementeras inom rimliga tidsramar. Impulssum levererade allt detta på ett mycket samarbetsvilligt sätt.” – Gerard Delaney, CCO Equiom Group
Equiom Group
Hos Equiom fokuserade vi främst på att hitta bästa sättet att prissätta deras tjänster på, samtidigt som vi förbättrade Account Management-systemet. Vi höll flera intervjuer med interna berörda parter och med experter inom branschen. Vi utvecklade en metod för att kunna definiera tjänstepaket med tillhörande priser samt en digital offertprocess som omfattade en lösning med vilken det hela kunde föras in i världsomfattande försäljnings- och account management-kanaler. Dessutom identifierade vi förbättringar inom andra områden, vilket ytterligare optimerade verksamheten.
 • What did we do?
 • Förpackning (Packaging)
 • Account/ Base Mgmt.
Hive Streaming Value Based Pricing Consulting ”Impulssum förstod vårt företag snabbt och samarbetade bra med vårt team. Baserat på kvantitativ och kvalitativ uppgiftsanalys, levererade Impulssum viktig input i vårt utvecklingsarbete och de hjälpte oss att stärka vår kommersiella Go-to-Market-strategi.” – Johan Ljungberg, VD Hive Streaming
Hive Streaming
Vårt första uppdrag var att utveckla go-to-market-strategin för en ny produktlansering, där vi inventerade vad kunder är beredda att betala för en ny tilläggsprodukt, som sedan lanserades på marknaden. Baserat på detta första uppdrag, fick vi därefter även möjlighet att arbeta med den kommersiella strategin. Det första steget var att få en bättre förståelse av Customer Value-behov och implementera ett Customer Value-förbättringsprogram samt förbättra förpackningen (packaging).
 • What did we do?
 • Value Based Pricing
 • Produktlansering
 • Packaging
 • Marketingstrategi