Onze Visie

CREATE LASTING IMPACT Naar de klant luisteren | Samenwerken | Datagestuurd te werk gaan

Wij combineren een top tier management consultancy benadering met een sterke focus op het vergroten van de klantgerichtheid waarbij we vanwege onze pragmatische en realistische houding een geaccepteerd onderdeel vormen van de teams van onze klanten op zowel het niveau van het management als de werkvloer.

Impulssum wil blijvende impact realiseren voor haar klanten. Dat is onze visie. De Latijnse benaming voor Impact is ‘Impulsum’. De naam Impulssum is de samenvoeging van ‘Impuls’ en ‘Sum’ (Som). Binnen de klassieke mechanica is een impuls de integrale van een kracht, F (onze projecten), gedurende een tijdsinterval, t (de duur van onze projecten) waarvoor deze wordt ingezet. Impuls die wordt uitgeoefend op een object (in ons geval een organisatie) produceert een equivalente vectorverandering in zijn lineaire momentum. Wij proberen daarom verschillende impulsen te geven, waarbij ons doel is dat al deze impulsen samen een blijvende impact creëren voor onze klanten.
Listen to customer Value Based Pricing
Naar de klant luisteren
Een van onze kernovertuigingen is luisteren naar de klant. In de projecten die we doen voor onze opdrachtgever, proberen we altijd te identificeren wat de belangrijkste behoeften van klanten zijn. Dit doen we door middel van klantonderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief). Op dezelfde manier proberen we de mate van succes waarmee onze opdrachtgever hun klanten bedienen te begrijpen, en, indien mogelijk, ook hoe dat prestatieniveau zich verhoudt tot die van de concurrentie. We helpen onze opdrachtgever ook om structureel feedback van hun klanten te verzamelen, zodat ze na afloop van onze opdracht ingericht zijn op toekomstig succes. Met de verzamelde reacties van klanten en een volledige commercieel-strategische marktanalyse begrijpen we niet alleen de klant beter, maar ook de dynamiek in de markt. We gebruiken deze informatie om de opbrengst van ons werk te verbeteren, bijvoorbeeld door het bepalen van de ideale marktpositionering, maar ook door het vaststellen van verbeterprogramma’s om klanttevredenheid te vergroten en te voorkomen dat klanten overstappen naar een andere leverancier.
Onze Diensten
Work together Consulting Value Based Pricing
Samenwerken
Door partnerschappen aan te gaan met onze opdrachtgever en hun medewerkers zijn we in staat om meer impact te realiseren dan andere adviesbedrijven. We willen niet alleen een goede outside-in blik ontwikkelen, maar combineren deze blik met een realitycheck van de organisatie. Dit is een kernelement van onze aanpak, omdat we er voor willen zorgen dat al onze implementatievoorstellen door de organisatie worden aangenomen. Een ander onderdeel van onze manier om projecten te doen is dat we proberen de interne mensen te identificeren die ons werk kunnen overnemen als het project is afgerond, en die we kunnen coachen terwijl we er nog zijn. Onze implementatiemindset betekent ook dat we soms pragmatischere oplossingen promoten in onze implementatieplannen. Deze vertegenwoordigen niet de volledige ambitie die we voorstellen, maar kunnen wel op korte termijn realistische wijze worden geïmplementeerd en gebruikt binnen de organisatie. We geven de voorkeur aan een 80% oplossing die echt wordt geïmplementeerd en impact heeft boven een 100% oplossing die onuitvoerbaar is.
Onze Klanten
Data driven Marketing Value Based Pricing Consulting
Datagestuurd te werk gaan
In het hedendaagse bedrijfsleven wordt data een steeds belangrijker onderdeel van ons besluitvormingsproces. Wij willen zoveel mogelijk gegevenspunten als mogelijk verzamelen en met elkaar verbinden om het datagestuurde besluitvormingsproces te sturen. We geloven dat discussies die gebaseerd kunnen worden op data, ook daadwerkelijk gebaseerd moeten zijn op data. Het verbinden van verschillende datapunten is essentieel om een volledig beeld te creëren waarmee we discussies en beslissingen kunnen sturen. In de regel koppelen we feedback van de klant, financiële en concurrentiegegevens aan organisatie inzichten. Besluitvorming kan ook worden gebaseerd op discussies die worden gevoerd op basis van meningen die zijn gebaseerd op de ervaring van het hogere management. Hoezeer we ook geloven in datagestuurde besluitvorming, erkennen we ook dat het gebruik van alleen data niet de enige manier is om het juiste bedrijfsbesluit te nemen, omdat sommige factoren niet kunnen worden gevangen met data. Daarom kunnen en zullen besluiten nog steeds ‘intuïtieve’ besluiten van het management zijn, maar de gesprekken die leiden tot deze besluiten zouden gebaseerd moeten zijn op beschikbare data naar ons meening.
Contact