Onze Diensten

Value Based Marketing & Pricing Klantgerichte & Datagestuurde Strategische Marketing

De sleutel tot de meeste marketingbeslissingen ligt in het kennen van de Waarde die klanten graag willen hebben. De eerste vraag in alle marketing gerelateerde bedrijfsbeslissingen zou moeten zijn:
“Naar welke Waarde zijn onze klanten op zoek?”

Value Based Pricing Consulting Value Based Pricing
De kern van ons werk en die van de meeste van onze projecten draait om Value-based Pricing, of ook tariefstelling op basis van waarden. In tegenstelling tot andere methoden voor prijsstelling, is Value-based Pricing meer gericht op de langere termijn en is het uitgangspunt van Value-based Pricing de Waarde die de klanten willen. Zodra die Waarden bekend zijn, en periodiek wordt bijgehouden, dient de gehele organisatie inclusief kanalen en operations zo te worden ingericht dat precies deze Waarden worden leveren. Betere nettoresultaten kunnen dan niet alleen worden gerealiseerd met behulp van een betere prijsstelling, maar ook door minder verlies van klanten door grotere klanttevredenheid.
Customer Value Proposition (CVP) Customer Value Proposition
Net als bij Value-based Pricing is het uitgangspunt voor Waardeproposities de feitelijke Waarde die klanten zoeken. In dit geval is het echter zo dat de benadering iets meer wordt gekenmerkt door optimalisatie van de werking van het product (portfolio) in plaats van door optimalisatie van de hele organisatie. Naast Verpakking (Packaging) en Prijsstelling is er een speciale focus op het verhaal naar de markt en de klantbeleving om te leveren wat is beloofd. Het doel is om het product zo te verbeteren dat de propositie meer waarde biedt dan het product op zichzelf biedt.
Value Based Pricing Consulting Prijswijzigingen
Het is een gegeven bij het ondernemen dat prijzen soms moeten worden aangepast. Vaak is dat een aanpassing omhoog, die wordt veroorzaakt door verschillende factoren zoals hogere salarissen, investeringen of het vergroten van de netto-omzet. Soms kan de concurrentie er de oorzaak van zijn dat we onze prijzen naar beneden bij moeten stellen om meer volume te realiseren. Het is echter niet alleen belangrijk om de prijsgevoeligheden van uw klanten te identificeren met een rigide klantgerichte en datagestuurde aanpak, maar ook om deze goed uit te voeren door de juiste mate van Waardecommunicatie toe te voegen.
Value Based Pricing Consulting Marketingstrategie
In een marketingstrategie moeten alle beschikbare gegevensbronnen, zoals klantbehoefte, feitelijk klantgedrag, effectiviteit van de huidige strategie, activiteiten van de competitie, marketingtrends en de financiële prestaties van alle spelers in de markt, worden samengevoegd. Wanneer deze gegevenspunten zijn samengevoegd, is het belangrijk om ze te analyseren en in het perspectief van een volledig marktbeeld te plaatsen. Om de beste strategie te bepalen, helpt een financiële beoordeling / businesscase met zowel besluitvorming als implementatie.
Value Based Pricing Consulting Productintroductie
Idealiter worden producten ontwikkeld met de klantbehoefte in gedachten. Klantonderzoek dient bijgevolg het uitgangspunt te zijn. Om het nieuwe product commercieel gezien op de beste manier te introduceren, moet een marktconforme manier van verpakking en prijsstelling te worden gekozen waarmee zowel het volume van nieuwe klanten als de impact van bestaande klanten wordt geoptimaliseerd (vergroten omzet via Upselling & Cross-selling en tegelijkertijd Downgrades minimaliseren). Naast verpakking (packaging) en prijsstelling moet ook de uitvoering in de kanalen worden geoptimaliseerd.
Customer Centricity Klantgerichtheid
Veel bedrijven worden succesvol met een sterke focus op product performance en/of effectieve executie in de kanalen, maar moeten naar een meer klantgerichte organisatie toe bewegen vanwege concurrentiedruk. Alleen het verzamelen van feedback van klanten en deze goed integreren in de processen is gewoonlijk niet voldoende, omdat het ook een verandering van de cultuur betreft. Daarom betrekken wij altijd medewerkers uit alle lagen van de organisatie bij het proces, en zorgen we er ook voor dat ze klantgericht blijven werken nadat onze opdracht is afgerond.
Value Based Pricing Consulting Value Based Margin Mgmt
Met Waardesturing op Marges kunnen de eigen marges worden geoptimaliseerd en kan tegelijkertijd de waar-voor-je-geld perceptie van de klant hetzelfde worden gehouden of zelfs worden verbeterd. Om dat te bereiken is het nodig om te weten welke Waarde klanten hechten aan verschillende onderdelen van het aanbod, en is het nodig om de kostenelementen binnen uw productieproces te identificeren. Door deze twee samen te voegen, kunt u de potentie voor win-win optimalisaties identificeren. Uitvoering met klanten is een cruciaal onderdeel om de geplande margeverbeteringen te realiseren.
Value Based Pricing Consulting Verpakking (Packaging)
Voor de juiste verpakking (packaging) van uw producten en diensten moet u kijken naar de juiste waar-voor-je-geld balans gezien vanuit de klant die u voldoende voordelen oplevert ten opzichte van de concurrentie om leads te creëren en om te zetten in verkopen, zonder een enorme reactie te weeg te brengen bij de concurrentie, en tegelijkertijd gunstige marges te managen van nieuwe en bestaande klanten. Bijgevolg begint het ook met het begrijpen van de Waarde waar klanten naar op zoek zijn, idealiter per segment, en dit om te zetten door het samenstellen van verpakkingen die interessant zijn voor een groot aantal klanten.
Account Management Customer Relationship Management Customer Base Management Account / Base Management
Een essentieel onderdeel van het realiseren van gestelde commerciële doelen is dat u in staat bent om de veranderingen te bewerkstelligen met de bestaande klanten. Om dat voor elkaar te krijgen moeten hun huidige diensten en tarieven worden geanalyseerd en worden afgezet tegen voorgenomen veranderingen van het product, de verpakking en presentatie, en de prijsstelling. We moeten ons het volgende afvragen: “Denken we dat onze klanten hun gedrag zullen veranderen als wij onze verpakking en presentatie wijzigen?” Het antwoord op deze vraag zou moeten zijn: “Ja, we geloven dat ze via upsell en cross-sell meer zullen kopen en minder contracten opzeggen.”