Klanten

Wat onze klanten zeggen It's one thing to talk about yourself, but another what others say about you!
Value Based Pricing Consulting Novagraaf “Impulssum begreep snel wat we doen, werkte goed samen met de verschillende stakeholders binnen onze organisatie, en zorgde zo voor een duurzaam effect.“ – Lutgarde Liezenberg, CEO Novagraaf
Novagraaf
We zijn binnen Novagraaf begonnen met het inzichtelijk maken van de behoeften van hun klanten, en hebben op basis van dit onderzoek een Value Based verbeteringsprogramma opgezet.
Dit programma bestond uit verschillende onderdelen, zoals het verbeteren van de geleverde en ervaren waarde aan klanten, het verbeteren van de prijspositionering van Novograaf, en de implementatie van monitoring mogelijkheden. Deze activiteiten zijn allemaal geformuleerd in een implementatieplan. We hebben vervolgens ook geholpen met de initiële implementatiefase van het programma waarmee de gestelde kwantitatieve en kwalitatieve doelen zijn gerealiseerd, die op hun beurt weer hebben gezorgd voor een forse stijging van de EBITDA.
 • What did we do?
 • Value Based Pricing
 • Prijswijzigingen
 • Klantgerichtheid
Value Based Pricing Consulting "We hadden een Pricing Agent nodig die onze business snel begreep en bruikbare inzichten kon leveren die binnen een redelijke termijn konden worden geïmplementeerd. Impulssum zorgde hier op een erg samenwerkingsgerichte manier voor.” – Gerard Delaney, CCO Equiom Group
Equiom Group
Bij Equiom hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op de beste manier om de prijsstelling voor hun diensten te bepalen én het accountmanagement te verbeteren. We hebben allerlei interviews gehouden met interne stakeholders en industrie-experts. We hebben een manier bedacht om dienstenbundels en de bijbehorende tarieven samen te stellen en een digitaal offerteproces ontwikkeld, en een manier om beide naar de wereldwijde verkoop- en accountmanagementkanalen te pushen. We hebben ook verbeteringen op andere vlakken geïdentificeerd om de business verder te verbeteren.
 • What did we do?
 • Verpakking (Packaging)
 • Account/ Base Mgmt.
Hive Streaming Consulting Value Based Pricing “Impulssum begreep onze business snel er werkte goed samen met ons team. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevensanalyse leverde Impulssum essentiële input voor onze commerciële ontwikkeling en hielpen ze ons om onze commerciële go-to-marketstrategie krachtiger te maken.” - Johan Ljungberg, CEO Hive Streaming
Hive Streaming
Ons eerste opdracht betrof het uitwerken van de go-to-market voor een product introductie. Daarvoor hebben we geïnventariseerd wat klanten bereid zijn om te betalen voor een nieuw add-on product, dat daarna ook zo op de markt is gebracht. Op basis van deze eerste opdracht zijn we daarna ook betrokken geweest bij het aanscherpen van de commerciële strategie, gevolgd door het beter begrijpen van Customer Value behoeften, om een Customer Value verbeteringsprogramma te implementeren en ook de packaging te verbeteren.
 • What did we do?
 • Value Based Pricing
 • Productintroductie
 • Packaging
 • Marketingstrategie